Široké portfólium stavebnej činnosti obsahuje realizácie a rekonštrukcie rodinných a bytových domov, stavby  a rekonštrukcie priemyselných budov a pozemné a nadzemné stavby.

diplom mnissr mStavebná firma STAVBY SÝKORA má veľmi dobrú pozíciu na Slovenskom stavebnom trhu. Naďalej ju chceme upevňovať kvalitne prevedenou prácou a férovým prístupom k zákazníkom. Naším obrovským plusom je vysoká technická profesionalita, schopnosť realizovať požiadavky zákazníkov v dohodnutých termínoch a vysokej kvalite. Hlavnou úlohou našej stavebnej firmy je realizácia stavieb všetkých druhov podľa požiadaviek klienta, od rekonštrukcie rodinných domov po výstavbu bytových komplexov.

Pri výstavbe používame moderné technológie, a prispôsobujeme sa najnovším požiadavkám stavebného trhu. Vlastníme technické zariadenia. Zamestnávame odborníkov z jednotlivých stavebných profesií, ktorí pravidelne prechádzajú rozličnými školeniami a ovládajú rôzne systémy jednotlivých technologických postupov. Všetky stavebné úpravy vykonávame odborne na základe našich bohatých skúseností.